Latvijas vēstures institūts regulāri organizē vietēja un starptautiska mēroga konferences. Jau vairākus gadus ar savām sekcijām Latvijas vēstures institūts piedalās Latvijas Universitātes Starptautiskājā zinātniskajā konferencē. Tāpat ikgadēja, nozīmīga tradīcija ir organizēt konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi", kas guvuši lielu popularitāti un atsaucību jauno vēsturnieku vidū.

Konferences tiek organizētas arī dažādu projektu ietvaros. Piemēram, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018 “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturisku lūzumu posmos” ietvaros 2021. gada 14. un 15. oktobrī norisinājās starptautiskā konference "Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos".
Pirmās dienas videoieraksts
Otrās dienas videoieraksts