Par krātuvi

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē atrodas plašs rakstīto etnogrāfisko pirmavotu krājums par tradicionālo kultūru. Tā ir unikālu un daudzveidīgu kultūrvēsturisku materiālu kopa, ko veido Latvijas vēstures institūta zinātnieku etnogrāfiskajās ekspedīcijās kopš 1947. gada uzkrātie materiāli – lauka pieraksti, grafiskie materiāli, fotonegatīvi, fotogrāfijas, dokumenti un dokumentu kopijas. Krātuvē glabājas (galvenokārt) materiāli par tautas tradicionālo materiālo kultūru un dzīvesveidu Latvijas laukos, piemēram – tautas celtniecību, mājas iedzīves priekšmetiem, darba rīkiem, lauku transporta līdzekļiem, audumiem, apģērbu, uzturu, dažādiem nodarbošanās veidiem – zemkopību, lopkopību, amatniecību, zveju utt. Atrodami materiāli, kas raksturo ģimenes un gadskārtu tradīcijas, tautas lietišķo mākslu un vēl daudzas citas jomas. Etnogrāfisko materiālu krātuves materiāli tiek izmantoti kā pirmavoti Latvijas Universitātē, kā arī citu zinātnisko, kultūras un izglītības iestāžu darbinieku un studentu zinātnisko darbu un projektu sagatavošanai.

Ekspedīciju plašo ģeogrāfiju un norises laiku varat iepazīt fondu sarakstā un elektroniskajos fondu rādītājos. Datu meklēšanas ērtībām elektronisko rādītāju dati sistematizēti pēc kultūrvēsturiskajiem reģioniem: Vidzeme, Kurzeme, Zemgale (kopā ar kultūrvēsturisko Augšzemi/Sēliju), Latgale. Rādītāji palīdzēs Jums atrast, kurā konkrētā (bijušajā) apriņķī, rajonā, pagastā, mājā un par kādu tēmu ir vākti materiāli.

Fondu saraksts.

Ar detalizētāku informāciju un pašiem materiāliem aicinām iepazīties mūsu krātuvē uz vietas, atbilstoši LU Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves izmantošanas noteikumiem vai interesējošos jautājumus sūtīt arī uz e-pastu.

Krātuves kontakti

Adrese: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ēka, Rūpniecības iela 10., 114. telpa, Rīga, LV-1010

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš piesakoties pa tālruņiem 26593299; 67033951 vai e-pastu: emk@lu.lv

Krātuves vadītāja:

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist.
Tālr. 26593299, e-pasts: ilze.boldane-zelenkova@lu.lv 
 

Krājuma glabātājas:

Lilita Vanaga, Dr. hist. h. c.
e-pasts: lilita.vanaga@lu.lv

Ilze Ulmane
e-pasts: ilze.ulmane@lu.lv