Jaunumi

Vakances LU Latvijas vēstures institūtā

Aizstāvēts promocijas darbs!

Viktora Dāboliņa promocijas darba aizstāvēšana

Aicinām piedalīties “Jauno vēsturnieku zinātniskajos lasījumos IX”

Dobeles Pilī norisināsies diskusija un priekšlasījumi “Zemgales teritorijas dzelzs laikmeta apbedīšanas ainava”

Starptautiskā vasaras skola “Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā”

Starptautiskā zinātniskā vasaras skola “Latvija un Ukraina impēriskuma ēnā”

Latvijas vēstures institūta pētnieki 15. Baltijas studiju konferencē Eiropā

LU LVI vadošās pētnieces 16. SIEF kongresā Brno