2022

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 15. septembrī plkst. 13.30 Kalpaka bulv. 4, 2. stāva zālē.
Darba kārtība: 
1. Zinātniskā asistenta Klāva Zariņa promocijas darba izskatīšana (K. Zariņš, Ē. Jēkabsons, K. Beķere); 
2. Par LVI finanšu situāciju (I. Briede); 
3. Par LU bāzes un snieguma finansējumu, ilgtermiņa saistību projektiem (D. Elferts); 
4. Par starptautisko konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi" (G. I. Bikše); 
5. Dažādi.