Arheoloģisko materiālu krātuves datubāzes

Šobrīd Arheoloģisko materiālu krātuves darbinieki strādā pie vienotas datubāzes izstrādes, kas atspoguļotu Arheoloģisko materiālu krātuves uzkrātos materiālus un atvieglotu to izmantošanu zinātniski pētnieciskajā darbā.
Šobrīd datubāzē ir pieejami astoņi saraksti, kuri ar laiku tiek papildināti: 

  • izrakumu materiālu kolekciju saraksts (VI); 
  • arheoloģisko darbu pārskatu saraksts (VIAA);
  • pirmdokumentācijas saraksts (Pd) 
  • zīmēto plānu kolekciju saraksts; 
  • zīmēto plānu saraksts (Pl).
  • fotonegatīvu kolekciju saraksts;
  • fotonegatīvu saraksts (Foto);
  • privātarhīvu saraksts (Pa).

Datubāzes sarakstu atvēršanai un izmantošanai ir nepieciešama “MS Access” programma (parasti ietilpst “Microsoft 365” programmu pakā kopā ar citām aplikācijām, piemēram “Office” vai “Outlook”).

Datubāzes sastādīja: Silvija Tilko, Inna Lazdiņa, Elīna Guščika, Inga Doniņa, Baiba Jansone, Aigars Vāvere, Enija Zaķe.
2023. gadā ar jauniem datiem papildināti arheoloģisko materiālu krātuves saraksti: pirmdokumentācijas saraksts (Pd), zīmēto plānu saraksts (Pl), arheoloģisko darbu pārskatu saraksts (VIAA) un fotonegatīvu saraksts (Foto).

Lai atvieglotu meklēšanu un darbu ar minētajiem sarakstiem izrakumu materiālu kolekciju sarakstam ir piesaistīts arheoloģisko darbu pārskatu saraksts, zīmēto plānu kolekciju sarakstam – zīmēto plānu saraksts, fotonegatīvu kolekcijas sarakstam – fotonegatīvu saraksts.

Arheoloģisko materiālu krātuves datubāze (ievietota .7z arhīvā, 1,3 Mb, 15.12.2023.).

Izrakumu materiālu kolekciju sarakstā ir atspoguļotas 608 kolekcijas, par kurām ir pieejami materiāli Arheoloģisko materiālu krātuvē. Kolekciju sarakstā uzrādīti kolekciju numuri, izrakumu vadītāji, izrakumu objekti, izrakumu laiks, objekta atrašanās vieta (rajons, pagasts), datējums un piezīmes.

Arheoloģisko darbu pārskatu sarakstu veido līdz 2023. gada decembrim Arheoloģisko materiālu krātuvē nodotie 1358 arheoloģisko izrakumu pārskati. Sarakstā norādīts pārskata reģistrācijas Nr., autors, objekta nosaukums, objekta tips, gads, pieminekļu adrese (rajons un pagasts), pētniecības veids (apzināšana vai izrakumi), teksta lapu skaits, attēlu lapu skaits, objekta datējums un vajadzības gadījumā arī piezīmes. 

Zīmēto plānu kolekciju sarakstā ir atspoguļotas 256 zīmēto plānu kolekcijas, kuras ir apzinātas Arheoloģisko materiālu krātuvē. Plānu kolekciju kopējā sarakstā uzrādīti plānu kolekciju numuri, plānu mapju skaits, plānu kopējais skaits, izrakumu vadītāji, izrakumu objekti, izrakumu laiks, reģistrācijas datumi un piezīmes. 

Zīmēto plānu sarakstu šobrīd veido Asotes pilskalna, Ankeršmitu kapsētas, Agrāriešu, Asaru, Bāļu-Šķērstaiņu, Jaunāķēnu, Ābelnieku kapulauka, Altenes, Ludzas, Cēsu, Dinaburgas pils, Abrenes ekspedīcijas laikā apzināto un citu objektu plāni (17 079 vienības). Plānu sarakstā norādīti plānu reģistrācijas numuri, izrakumu vadītāji, pētīto objektu nosaukumi, plānu zīmēšanas datumi, plānu saturs, mērogi un piezīmes.

Pirmdokumentācijas sarakstā uzrādīti Latvijas vēstures institūta arheologu sagatavotie materiāli par arheoloģiski pētītajiem un apzinātajiem objektiem: dienasgrāmatas, laukumu protokoli, nivelējumu žurnāli, senlietu, keramikas, fotonegatīvu, paraugu u. c. saraksti. Sarakstā norādīts katrai lietai piešķirtais numurs, autors, objekts, gads, pirmdokumentācijas apraksts, lapu skaits un piezīmes (2052 vienības). 

Foto negatīvu kolekciju sarakstā šobrīd ir atspoguļotas 93 kolekcijas. Sarakstā norādīts reģistrācijas numurs, autors, objekta nosaukums, objekta tips, gads, pieminekļa adrese (rajons un pagasts), pētniecības veids (apzināšana vai izrakumi), mapju skaits, uzņemto kadru skaits, lappušu skaits un vajadzības gadījumā arī piezīmes.

Foto negatīvu sarakstā šobrīd iekļauti foto negatīvi no 93 pētījumu vietām Latvijā. Sarakstu veido 56 523 kadru apraksti. Tajā norādīti: numurs pēc kārtas, kolekcijas numurs, lietas numurs, veids (foto vai diapozitīvs), objekta nosaukums, gads, lietas apraksts, autors, filmu kadra numurs, reģistrācijas datums, piezīmes. 

Privātarhīvu sarakstu veido arheologu pētījumu materiāli, kas savākti gan Latvijas, gan ārzemju muzejos, manuskripti, ārzemju rakstu kopijas u. c. Kā pirmais šajā sarakstā iekļauts materiāls no Elvīras Šnores privātarhīva. 

Zinātniskās korespondences sarakstu veido arheoloģei Elvīrai Šnorei adresētās vēstules, atklātnes un telegrammas. Sarakstā norādīts kolekcijas, mapes un lietas Nr., katrai lietai saturs, lapu skaits, reģistrācijas datums un piezīmes – no kurienes vēstule sūtīta, kādā valodā, rokrakstā vai mašīnrakstā un citas.

Zinātniskās korespondences saraksts.

Uzziņu literatūras krājuma sarakstu veido Arheoloģiskajā materiālu krātuvē esošās grāmatas. Sarakstā norādīts autors, grāmatas nosaukums, valsts, pilsēta, apgāds, izdošanas gads, apjoms, piezīmēs atbildīgais redaktors. Sarakstā pamatā iekļautas grāmatas no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, daļēji no Krievijas, Polijas, Zviedrijas.

Uzziņu literatūras krājuma saraksts.