Institūta telpas izvietotas ēkas jaunajā korpusā, 1. un 2. stāvā (ieeja no pagalma):
institūta kanceleja – 209. telpa;
zinātniskā sekretāre – 121. telpa;
Bioarheoloģisko materiālu krātuve – pagrabstāvs, Lielvārdes iela 24, 314. telpa, Rīga, LV-1006;
Dendrohronoloģijas laboratorija – 123. telpa.

Etnogrāfisko materiālu krātuve – Rūpniecības ielā 10, 114. telpa, Rīgā, LV-1010
Arheoloģisko materiālu krātuve – Rūpniecības ielā 10, 110., 110A telpa, Rīgā, LV-1010.