Atbildīgā redaktore

Dr. hist. Eva Eihmane (kopš 2021. gada februāra)
e-pasts: eva.eihmane@lu.lv 

Redkolēģija

 • Prof. Ph. D. Kari Aleniuss (Kari Alenius), Oulu Universitāte, Somija
 • Dr. hist. Daina Bleiere, LU Latvijas vēstures institūts
 • Asoc. prof. Hum. m. dr. Audrone Bliujiene (Audronė Bliujienė), Klaipēdas Universitātes Baltijas jūras reģiona vēstures un arheoloģijas institūts, Lietuva
 • Prof. Ph. D. Lazars Fleišmans (Lazar Fleishman), Stenforda Universitāte, ASV
 • Prof. Dr. hab. Jergs Hakmans (Jörg Hackmann), Ščecinas Universitāte, Polija
 • Ph. D. Magnuss Ilmjervs (Magnus Ilmjärv), Tallinas Universitātes Vēstures institūts, Igaunija
 • Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs
 • Prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitāte
 • D. Phil. Metjū Kots (Matthew Kott), Upsalas Universitāte, Zviedrija
 • Vēst. zin. kand., doc. Mihails Kovaļevs, Vispārējās vēstures institūts, Krievijas Zinātņu akadēmija, Krievija
 • Imants Lancmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis
 • Prof. Ph. D. Ēro Medijainens (Eero Medijainen), Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūts, Igaunija
 • Prof. emer., Ph. D. Andrejs Plakans, Aiovas Valsts universitāte, ASV
 • Dr. habil. hist. Aivars Stranga, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitāte
 • Hum. m. dr. Žilvītis Šaknis (Žilvytis Šaknys), Lietuvas Vēstures institūts, Lietuva
 • Doc. Ph. Dr. Lubošs Švecs (Luboš Švec), Kārļa Universitātes Starptautisko studiju institūts, Čehija
 • Asoc. prof. Ph. D. Ieva Zaķe, Millersvilas Universitāte, ASV
 • Dr. hist. Guntis Zemītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Latvijas vēstures institūts