Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2023/1-0052
Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1. janvāris – 2026. gads 
Projekta kopējais finansējums
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Anete Karlsone

Projekta īstenošana pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sniegs etnoloģijas nozares padomju perioda zinātnisku izvērtējumu un veicinās sabiedrības izpratni par padomju totalitārisma režīmā īstenoto zināšanu veidošanas, izplatības un kontroles sistēmu, kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. Veicot arhīvu dokumentu un citu rakstīto vēstures avotu izpēti, apvienojumā ar padomju perioda aculiecinieku un jaunāku paaudžu respondentu intervijām, tiks pētīta etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums gan padomju ideoloģijas mērķiem, gan kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos. Projekta aktivitātes veicinās sabiedrības izpratni par padomju koloniālisma politikas ietekmi uz zināšanu radīšanas un kontroles sistēmu kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. Projekta realizācijā LU LVI sadarbības partneris ir Latvijas Mākslas akadēmija.