Latvijas vēstures institūts piedalās Latvijas Universitātes ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencē, organizējot savas sekcijas. 

Konferenču sekciju tēžu krājumi

2024. gada 22. martā notika Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla. 1940.–1990.Konferences tēžu krājums.

Vairākām konferencēm veikti videoieraksti: