Latvijas vēstures institūts piedalās Latvijas Universitātes ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencē, organizējot savas sekcijas. 

Vairākām konferencēm veikti videoieraksti:

  • 2022. gada 3. un 4. martā Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta organizēja sekciju “Sabiedrība Latvijas teritorijā: saskarsmes un procesi vēsturē”. Pirmās dienas videoieraksts. Otrās dienas videoieraksts.
  • 2021. gada 11. martā Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisinājās Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta organizētā sekcija “Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.–2020. gadā”. Pirmās sēdes videoieraksts. Otrās sēdes videoieraksts.
  • 2021. gada 26. februārī Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta organizēja sekciju “Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā”. Pirmās sēdes pirmais videoieraksts, otrais videoieraksts pieejams. Otrā sēde.

Konferenču sekciju tēžu krājumi