Krājumā publicēto rakstu pamatā ir referāti, kas nolasīti konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”, kuru 2021. gada 12. un 13. novembrī interneta vidē rīkoja LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. 

Izsakām pateicību gan rakstu autoriem, gan redkolēģijai, recenzentiem un Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam.

Krājuma sagatavošanu un izdošanu finansēja Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekts “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Izdevums pieejams brīvpieejā.

Atgādinām, ka visus jaunos vēsturniekus laipni aicinām pieteikties jau izsludinātajai  starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII”

Dalīties