Jaunumi

Publisko lekciju cikls “Latvija – Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti"

Vēsturnieks Ēriks Žagars (12.11.1935.–28.11.2022.)

Valdis Bērziņš ievēlēts par LZA korespondētājlocekli

PhD Kristīnes Beķeres monogrāfijas “Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados” atvēršana

Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII" jau novembrī

LU LVI darbinieku un Zinātnieku pilnsapulce

Dr. hist. Ērika Jēkabsona monogrāfijas “Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā. 19. gadsimta otrā puse ‒ 1914. gads” atvēršana

LU Latvijas vēstures institūta pētnieki saņem Ministru kabineta Atzinības rakstus

Dalība starptautiskā konferencē par bīskapiem Baltijā