Š.g. 26. un 27. jūnijā notika Latvijas Universitātes (LU) konsolidētās Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) domes dalībnieku vēlēšanas, kurā piedalījās visu jaunajā fakultātē ietilpstošo strukturvienību – līdzšinējās Humanitāro zinātņu fakultātes, Teoloģijas fakultātes, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Latviešu valodas institūta, Latvijas vēstures institūta, Lībiešu institūta un Starptautiskā Indijas studiju institūta – darbinieki un studējošo pārstāvji.

Ar LU rektora rīkojumu Nr. 1-4/305 apstiprināts šāds HZF domes sastāvs:

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Gita Bērziņa, asociētā profesore;
Raivis Bičevskis, tenūrprofesors;
Laima Geikina, profesore;
Andra Kalnača, tenūrprofesore;
Indra Karapetjana, profesore;
Valda Kļava, asociētā profesore;
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, vadošā pētniece;
Sanda Rapa, vadošā pētniece;
Linards Rozentāls, docents;
Artis Svece, docents;
Valdis Tēraudkalns, profesors

Vispārējā personāla pārstāvji:

Līga Šepko, metodiķe

Studējošo pārstāvji:

Jana Dragūne;
Katrīna Lilientāle;
Paula Stefānija Štolca.

Rīkojums par Domes sastāva apstiprināšanu

Sveicam jaunos domniekus! Lai sekmīgs darbs jaunās fakultātes labā!

Dalīties