Latvijas Universitātes konsolidētās Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) domes dalībnieku vēlēšanas notiks 2024. gada 26. un 27. jūnijā. Aicinām visu konsolidēto-reorganizēto fakultāšu un institūtu personālu piedalīties vēlēšanās.

Vēlēšanu norise

Vēlēšanas notiks šādos laikos:

  1. 26. jūnijā no plkst.10.00 līdz 17.00.
  2. 27. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Ierodoties uz vēlēšanām, darbinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu (LU darbinieka apliecību, pasi vai personas ID karti)!

Balsošanas vietas:

  1. Visvalža ielā 4a, 228. telpā: vēsturiskās Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF), Latviešu valodas institūta (LaVI), Starptautiskā Indijas studiju institūta (SISI) un Lībiešu institūta (LI) personāls.
  2. Raiņa bulvārī 19, 161. telpā: Teoloģijas fakultātes (TF), Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF), Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI), Latvijas vēstures institūta (LVI) personāls.

Aicinām visus darbiniekus aktīvi piedalīties šajā svarīgajā procesā, lai veicinātu fakultātes attīstību un sekmētu tās veiksmīgu darbību nākotnē.

Dalīties