PROJEKTS “VĒSTURES POLITIZĀCIJA: POSTFAKTUĀLĀS PIEEJAS LATVIJAS UN KRIEVIJAS ATTIECĪBĀM XX GADSIMTĀ, INSTRUMENTALIZĀCIJA, IZAICINĀJUMI DEMOKRĀTIJAI, MĀCĪBAS UN PRETLĪDZEKĻI”

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2018/1-0322
Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. oktobris – 2021. gada 30. septembris 
Projekta kopējais finansējums: EUR 300 000
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Ainārs Lerhis

Projekta mērķis ir radīt un izplatīt jaunas starpdisciplināras zināšanas par Krievijas īstenotu 20. gadsimta vēstures politizāciju aktuālu ģeopolitisku izaicinājumu un Latvijas – Krievijas attiecību kontekstā. Projekta ietvaros tiks analizēts, kurus vēstures pagrieziena punktus mūsdienu Krievija politizē un instrumentalizē nolūkā izmantot tos politiskiem mērķiem; kādi naratīvi šīs politizācijas rezultātā tiek formulēti un izplatīti, un kādas ir pielietotās politizācijas stratēģijas. Patvaļīgu un zinātniski nepamatotu vēstures interpretāciju izplatīšana pasliktina gan Latvijā dzīvojošo etnolingvistisko grupu, gan arī starpvalstu attiecības un starptautiskās drošības stāvokli. Ir nepieciešams sekmēt sabiedrības apzināšanos par vēstures instrumentalizāciju politiskos nolūkos, lai izvairītos no manipulācijām ar sabiedrisko apziņu un spēcinātu sabiedrības drošumspēju. Vēstures politizācija ir pretrunā atvērtas un iekļaujošas sabiedrības ideālam, jo tā paredz noteiktu diskursu izslēgšanu un rada deformētu vēstures atainojumu. 

Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultāti tiks aprobēti zinātniskajās konferencēs, kā arī uz to bāzes tiks sagatavotas vairākas zinātniskās publikācijas.