2021. gada decembrī, noslēdzot līgumu (Nr. SPP/5-6/21/37) starp Latvijas Universitāti un Smārdes pagasta pārvaldi, LVI uzsāka īstenot zinātnisko projektu “Šlokenbekas muižas arheoloģiskā izpēte”. Kā LVI pārstāvis projektā piedalās pētnieks, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis.

Projekta priekšizpētes programma paredz veikt publicēto ziņu un arhīvos glabātās informācijas apkopošanu par muižas būvvēsturi un iepriekšējiem arheoloģiskajiem pētījumiem.

Projekta lauka darbu fāzē paredzēts veikt arheoloģiskos pētījumus teritorijā starp muižu un Slocenes upi, kā arī pie tiltiņa pār to. Lauka pētījumi ir daļa no jau iepriekšējos gados aizsāktās LU un Smārdes pagasta sadarbības Šlokenbekas muižas izpētē. Izpētes darbi iepriekš veikti būvniecības zonās, kur bija plānoti zemes rakšanas darbi.

Līdz šim veikti arheoloģiskās uzraudzības darbi tranšejā pie muižas. To laikā vākti un kataloģizēti kultūrvēsturiski svarīgi priekšmeti. Pie tiltiņa, kas savieno muižas lauci un saliņu Slocenes upē, atsegti 19. gadsimta vešūža pamati.

Projekta nobeigumā plānots sagatavot pārskatu un publikāciju par veiktajiem lauka izpētes darbiem. Šajos pētījumos tiks apkopotas iepriekšējos gados iegūtās atziņas, ģeologu pētījumu rezultāti Slocenes upes senlejā, kā arī publicēti jauni būtiski dati par muižas apbūvi 19. gadsimtā. Projekts noslēgsies 2022. gada 27. decembrī.