KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA APZINĀŠANA UN IZPĒTE “RAIL BALTICA” LATVIJAS POSMA TRASES NODALĪJUMA JOSLĀ

Pasūtītājs: SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Realizācijas laiks: 2018
Projekta vadītājs: V. Bērziņš
Darbu vadītāja: I. Doniņa

LU Latvijas vēstures institūts veica kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti divos topošās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases posmos: 
•    1. posmā: Igaunijas robeža – Salaca – Kurliņupe (34,8 km)
•    5. posmā: Jelgavas iela Rīgā – Rīgas lidosta – Misas upe (48,3 km)

Izpētīti arhīvu dokumenti, kartes un publicētie materiāli par kultūrvēsturisko mantojumu dzelzceļa trases teritorijā un veikti plaši lauka pētījumi: teritorijas vizuāla apsekošana, zondēšana, pārbaude ar metāldetektoru, skatrakumi. Apkopotas konstatētās kultūrvēsturiskās vērtības un sniegtas rekomendācijas.

Arheoloģiskā mantojuma izvērtējumā un lauka darbos piedalījās institūta arheologi V. Bebre, V. Bērziņš, R. Brūzis, I. Doniņa, E. Guščika, M. Kalniņš, E. Plankājs, A. Vāvere, Ē. Vēmanis, V. Visocka un M. Zunde. Vēsturnieki A. Čerpinska un K. Zariņš apkopoja un izvērtēja rakstītos un kartogrāfiskos avotus.