APBEDĪJUMA VIDES MIKROBIOMA NOZĪME BIOMOLEKULĀRAJĀ ARHEOLOĢIJĀ UN SENĀS TUBERKULOZES IZPĒTES PROCESOS

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/101
Projekta partneri: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (vadošais partneris) 
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. g. 1. marts – 2020. g. 29. februāris
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: EUR 648 648,24 (ERAF EUR 551 351,00; Valsts budžeta finansējums EUR 48 648,62; LU  finansējuma daļa EUR 129 730,64, t.sk. LU līdzfinansējums EUR 9728,80) 
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Dr. hist. Guntis Gerhards, e-pasts: guntis.gerhards@lu.lv 
Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e-pasts: laureta.busevica@lu.lv 

Projekta mērķis: raksturot augsnes mikrobioma efektu senās DNS izpētes procesos un pētīt tuberkulozes izraisītāja genoma klātbūtni arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15. – 18. gadsimta antropoloģiskajā materiālā

Projekta galvenie rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, t.sk. 2 oriģināli zinātniski raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; uzlabota tuberkulozes paleopataloģiskā diagnoze un iegūtas zināšanas par tuberkulozes izplatības procesiem Latvijā.

Informācija par projekta gaitu.