Jau 10. reizi sniedzam iespēju piedalīties starptautiskajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Atzīmējot jubilejas gadu, aicinām jaunos pētniekus (prioritāri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) pieteikt referātus, lai attīstītu akadēmiskās prasmes, prezentējot savu pētījumu rezultātus, uzzinātu par citu kolēģu pētnieciskajām interesēm, kā arī komunicētu ar domubiedriem un pieredzējušiem vēsturniekiem. Pēc konferences plānots sagatavot anonīmi recenzētu konferences rakstu krājumu “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi X”.

Atgādinām, ka pieteikumu pētniecības tēmām jābūt saistītām ar vēsturi, to aplūkojot visplašākajos kontekstos: arheoloģija un aizvēsture; vēstures palīgzinātnes; viduslaiku vēsture, Jaunie laiki (16.–19. gs. vēsture – politika, kultūra, sabiedrība, etnogrāfija u. c.); 20. un 21. gadsimta vēsture (politika, kultūra, sabiedrība, saimniecība u. c.); mākslas vēsture, muzikoloģija u. c.

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi X” 2024. gada 28.–29. novembrī rīko LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Konferenci atbalsta Valsts pētījumu programmas projekts “Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi” (projekta nr. VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003).

Konference ieplānota tikai klātienē Valmieras muzejā.

Prasības potenciālajiem konferences dalībniekiem:

  • iegūts bakalaura grāds;
  • dalībnieka anketā skaidri un kvalitatīvi formulēts izpētes objekts un referāta vēsturiskā ievirze;
  • referātam ir jābūt tā autora oriģinālam, zinātniskam pētījumam, kas nav prezentēts citā konferencē.

Dalībnieku anketas izskatīs LU LVI sastādīta zinātniskā komisija, paturot tiesības noraidīt iesniegtos pieteikumus gadījumā, ja:

1) referāta tēma neatbilst konferences mērķiem un izvirzītajai tematikai;

2) dalībnieka anketa iesniegta pēc norādītā pieteikšanās beigu datuma;

3) dalībnieka anketa aizpildīta neatbilstoši prasībām.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Pieteikšanās notiek līdz 2024. gada 1. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu vietnē valmierasmuzejs.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt 64207635 vai rakstīt uz e-pastu alberts.rokpelnis@valmierasnovads.lv.

Dalīties