Trešdien, 8. maijā Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences “Latvijas valstiskuma idejas un to īstenošanas iespējas Otrā pasaules kara laikā” diskusijā "Pretošanās un sadarbības pretruna cīņā par nacionālo eksistenci" piedalījās VPP projekta “Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi” (Nr. VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) un LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs. Diskusiju vadīja Dr. hist. Valters Ščerbinskis un tajā dalību ņēma arī Dr. hist. Gints Apals, Dr. hist. Magnuss Ilmjervs (Igaunija) un  Dr. iur. Jānis Pleps. Tā bija veltīta dažādām pretošanās kustības formām Otrā pasaules kara laikā un to novērtējumam mūsdienās, Latvijas Centrālās padomes un citu institūciju politiskajiem mērķiem, darbībai un rezultātiem, kā arī citiem aktuāliem pētniecības jautājumiem.

Dalīties