AMK vadītāja Silvija Tilko iepazīstina studentus ar izrakumu zīmētajiem plāniem. Agneses Kukelas foto.

9. aprīlī Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvē tika novadīts praktiskais seminārs LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bakalaura studentiem. Tas tika organizēts studiju programmas “Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība” ietvaros. Šo programmu ir izveidojusi Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Programmu vada docente, Dr. geol. Agnese Kukela.

Studiju programma paredz sagatavot studentus pētnieciskai un profesionālai darbībai kultūrvides mantojuma jomā, veidojot starpnozaru pieejā balstītu kultūrvides mantojuma studiju saturu un veicinot kultūrvides mantojuma kā augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības virziena attīstību Latvijā.

Studenti Arheoloģisko materiālu krātuvē iepazinās ar krātuves bibliotēku, kā arī ar krātuvē glabātajiem izrakumu zinātniskajiem pārskatiem, pirmdokumentāciju, foto negatīvu krājumu un zīmēto plānu krājumu. Tāpat ar krātuvē izveidotajām datu bāzēm. Studentiem tika demonstrēta foto negatīvu un zīmēto plānu kolekciju skenēšana.

Materiālu sagatavoja: Silvija Tilko, fotografēja: Agnese Kukela un Enija Zaķe.

Dalīties