RVVĢ skolēni “ēnas” Arheoloģisko materiālu krātuvē

4. aprīlī LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvē (vad. Silvija Tilko, krājuma glabātāja Enija Zaķe), Etnogrāfisko materiālu krātuvē (vad. Ilze Boldāne-Zeļenkova, krājuma glabātāja Ilze Ulmane), Bioarheoloģisko materiālu krātuvē (vad. Gunita Zariņa, krājuma glabātāja Anna Batraga) un Dendrohronoloģisko materiālu laboratorijā (vad. Māris Zunde, asistente Kristīne Koļabina) viesojās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni: Marks Sivuličs 8. c klase, Gustavs Mazūrs 8. c klase, Eduards Vilis Būmanis 8. c klase, Armands Leicāns 8. d klase, Kitija Ķeguma 9. a klase. Skolēniem bija ekskursija arī LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā (vad. Aija Taimiņa).

Materiālu sagatavoja S. Tilko, attēlus fotografēja E. Zaķe.

Dalīties