Projekta "Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi" (projekta nr. VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) darba grupa piedalījās Liepājas 30. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā". Projekta pirmo atziņu aprobācija notika atsevišķā konferences sesijā, kurā referenti no dažādiem skatpunktiem aplūkoja vēsturskās pieredzes reprezentācijas un ideoloģijas nospiedumus dažādās kultūras formās – literatūrā, kino, teātrī un tautas dejā, izceļot šīs kultūras formas kā mnemovēstures un kolektīvās atmiņas līdzveidotājus. Zanda Gūtmane runāja par iesaistītā subjekta jēdzienu, iesaistes nozīmes apzināšanās nepieciešamību, interpretācijas iespējām mūsdienu vēsturiskās ievirzes literatūrā. Aigars Urtāns referēja par hololokausta reprezentācijām kino mākslā un to iespējamo ietekmi uz sabiedriskās domas veidošanos, par vēsturisko detaļu nozīmību mākslas darbā. Vēsma Lēvalde pievērsa padziļinātu uzmanību izrādei "Mēs, roks, sekss un PSRS" un tās nozīmei atmiņas saglabāšanā un mūsdienu jauniešu izpratnes veidošanā par vecāku un vecvecāku pieredzi. Savukārt Elīna Gailīte ar piemēriem parādīja, ka pat tāda no ideoloģijas šķietami attālināta kultūras forma kā tautas deja var būt ideoloģisks ierocis. Sesijas noslēgumā izvērsās auglīgas diskusijas par šāda, starpdisciplināra dažādu kultūras formu sastatījuma nozīmi vēsturiskās pieredzes reprezentāciju un to tagadnes nozīmes izvērtējumā.

Dalīties