2024. gada 28. martā plkst. 09.30 klātienē, Kalpaka bulv. 4, 108. telpā norisināsies seminārs LU Latvijas vēstures institūta akadēmiskā amata pretendentiem. Tajā tiks sniegti ziņojumi par iepriekš sagatavotu tēmu.

Semināra programma:

1. Andrejs Gusačenko. "Latvijas krievi 1920.–1940. gadā: labējās politiskās izpausmes un to ārpolitiskā nozīme";
2. Gvido Oskars Grava, "Krievu minoritāte Latvijā, 1920–1940";
3. Jautājumi akadēmiskā amata pretendentiem.

Semināru noklausīties un uzdot jautājumus var ikviens interesents.

Dalīties