2024. gada 22. martā, plkst. 9.30, Kalpaka bulv. 4 – 108. telpā.

Papildinot Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences norišu klāstu, LU Latvijas vēstures institūts organizē sekciju “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990”. Tās ietvaros 15 referenti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Rumānijas augstskolām un pētnieciskajām institūcijām vērtēs etnogrāfijas institucionālo un saturisko sovetizāciju, ar to saistītos procesus, pētniecības tēmu un diskursu izvēli, un zinātnieka personības lomu tajā.

Darba valodas – angļu un latviešu. Konferences programma

Konferences sekcija organizēta LZP projekta “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā” (lzp-2023/1-052) ietvaros.

Dalīties