LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 26. martā rīko sekciju “Vide un cilvēks: jaunākie pētījumi par neolīta periodu Austrumbaltijā/ Environment and human: the latest research on the Neolithic in the Eastern Baltics”

Sekcija ir veltīta vienam no interesantākajiem periodiem aizvēsturē – neolītam un tajā notiekošajiem procesiem, īpašu uzmanību pievēršot vides faktoru un cilvēka mijiedarbībai. Vides apstākļi un tajā pieejamie resursi būtiski ietekmējuši un joprojām ietekmē cilvēku ikdienu. Piemēram, senajiem cilvēkiem resursu pieejamība nodrošinājusi specifiskas iztikas stratēģijas, apmešanos konkrētās teritorijās kā arī  ietekmējusi tehnoloģisko attīstību. Sekcijas mērķis ir izzināt jaunākās pētījumu tendences un veicināt diskusijas par vides un resursu lomu neolīta cilvēku dzīvē. Kā izpētes areāls izvēlēta Austrumbaltijas jeb mūsdienu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas.

Sekcija tiek organizēta LZP projekta "Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubāna ezera mitrāja Aboras neolīta apmetnē" (lzp-2022/1-0300) ietvaros.

Sekcijas programma.

Dalīties