LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 15. martā organizē sekciju “Apģērba vēsture Latvijā”. Lai veicinātu apģērba vēstures zinātnisku izpēti Latvijā, tiek organizēta sekcija, kurā aicināti piedalīties dažādu institūciju apģērba vēstures pētnieki. Iecere ir aktualizēt apģērba vēstures izpētes teorētiskos un metodoloģiskos aspektus, attīstot komunikāciju starp dažādu vēstures periodu apģērba vēstures pētniekiem Latvijā, kā arī rosinot pievērst uzmanību starpdisciplināriem aspektiem un modernām pētnieciskajām pieejām apģērba vēstures izpētē. Attīstoties pētījumiem šajā jomā, apģērba vēsturei veltītas konferences ceram turpmāk organizēt katru gadu.

Konferences programma.

Dalīties