LU LVI Etnogrāfisko materiālu krātuve aicina uz Lietuvas vēstures institūta vadošās pēnieces Vidas Savoniakaites vieslekciju “Dekolonizējot Lietuvu un Latviju: Eduarda Voltera etnogrāfija, 1882–1918” 2024. gada 21. martā plkst. 15.00 Rūpniecības ielā 10, Rīgā, LU Akadēmiskās bibliotēkas otrā stāva zālē. Lekcija tiks nolasīta angļu valodā.

Iepazīstinot ar monogrāfiju “Imperija ir tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882–1941” (2023), vieslekcijā Vida Savoniakaite sniegs atbildes uz jautājumiem: Kā Krievijas ģeogrāfijas biedrības pētnieks Eduards Volters (1856–1941) saskaņoja impērijas vajadzībām veiktos pētījumus ar lietuviešu un latviešu tautas politiskajiem mērķiem? Vai baltu etnogrāfs izmantoja personīgos starptautiskos akadēmiskos un sociālos sakarus, pierādot lietuviešu un latviešu tautu unikalitāti? Kāda ir Voltera intelektuālās biogrāfijas un statistikas nozīme dekolonizācijā? Tāpat lekcijā tiks skartas tēmas par: politiķu un intelektuāļu nostāju/idejām tautu jautājumā laika posmā no 1882. līdz 1941. gadam; atmiņas jēdzienu lietuviešu un latviešu reliģijas un kultūras pētniecībā; kopienas attiecībām un tiesībām; attieksmi pret etniskām grupām un rasēm Lietuvā un ārpus tās.

Vida Savoniakaite ir Lietuvas vēstures institūta vadošā pētniece, Etnoloģijas un antropoloģijas nodaļas vadītāja, Vītauta Dižā Universitātes docētāja un zinātniskā žurnāla “Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology” galvenā redaktore.

Dalīties