Suņa skelets no Turaidas Pūteļu uzkalninu kapulauka 4.k., RDM I 474, CVVM 264859. Glabājas LNVM. Fotogrāfs: Jānis Puķītis.

LU Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents, Mg. hist., PhD cand. Eduards Plankājs no 31.01.–03.02.2024 dosies komandējumā uz 5. Ziemeļvalstu Zooarheoloģijas konferenci (5th Nordic Zooarchaeology Meeting) Helsinkos, Somijā, kuras laikā ar nozares kolēģiem diskutēs par jaunākajām zooarheoloģijas pētniecības attīstības tendencēm reģionā, kā arī dalīsies par paša jaunākajiem pētījumiem par vēlā dzelzs laikmeta un akmens laikmeta suņu patoloģijām un traumām, un aizvēsturisko suņu paleodiētu jeb uzturu. Atsevišķa loma tiks pievērsta arī fragmentārajam suņa skeletam, kas tika iegūts 2023. gada arheoloģiskajos izrakumos Aboras I apmetnē. Vērts atzīmēt, ka 2024. gada sākumā Latvijas Arheologu biedrība Aboras I apmetni izsludinājusi par gada arheoloģijas pieminekli. Dalība konferencē tiks veikta LZP projekta “Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubānas ezera mitrāja Aboras neolīta apmetnē” (LZP2022/129) ietvaros.

Dalīties