Apsveicam LU Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistentu Andreju Gusačenko ar promocijas darba “Krievu pretboļševistiskā kustība Latvijā 1920.–1940. gadā” aizstāvēšanu!

Dalīties