Konferencē ,"Latvijas vēsturiskā zeme Zemgale’’, ko 6. decembrī organizē Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, piedalās arī projekta “Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1.–1200. g.)” (lzp- 2021/1-0163) dalībnieki: LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Guntis Zemītis un Dr. geol. Normunds Stivriņš.

Papildu informācija par konferenci un programma.

Dalīties