Ar VKKF atbalstu oktobrī un novembrī tika īstenots projekts “Lekciju cikls “Latvija-Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti””. YouTube kanālā ir pieejamas četras lekcijas, ko vadīja Ukrainas vēstures institūta pētnieki

Olga Kovalevska “Hetmanāts un tā kontakti ar Kurzemi, Vidzemes Livoniju un Inflantiju, 17.–18. gs.” 

Vitālijs Skalskis “Ukraina un Latvija: modernās nācijas un valstis”

Jūlija Griščenko "Latviešu operācija" Lielā terora laikā Ukrainas PSR (1937–1938)".

Aleksandrs Majevskis "Vācu un padomju plakāti Ukrainā un Latvijā Otrā pasaules kara laikā".

Lektoriem ir iespējams uzdot jautājumos komentāros

Dalīties