2023. gada 30. novembrī plkst. 10.00 klātienē, Kalpaka bulv. 4, 108. telpā norisināsies seminārs LU Latvijas vēstures institūta akadēmiskā amata pretendentiem. Tajā tiks sniegts ziņojums par iepriekš sagatavotu tēmu.

Semināra programma:

1. Tatjana Bogdanoviča. "Daugavpils jezuītu dokumentārais mantojums: izpētes prakses un iespējas" 

2. Jautājumi akadēmiskā amata pretendentei.

Semināru noklausīties un uzdot jautājumus var ikviens interesents.

Dalīties