LU LVI vadošā pētniece Anete Karlsone ar referātu "The technology of dyeing outside the text [Krāsošanas tehnoloģija ārpus teksta]" piedalījās starptautiskajā seno krāsu pētnieku konferencē "Dyes in History and Archaeology'42", kura notika no 2023. gada 31. oktobra līdz 3. novembrim Kopenhāgenā (Dānija).

Konferenci šogad organizēja Kopenhāgenas Universitāte (the University of Copenhagen) sadarbībā ar Dānijas Nacionālo muzeju (the National Museum of Denmark), Tekstiliju pētniecības centru (the Centre for Textile Research (CTR)), Nī Kalsberga Glipotēku (the Ny Carlsberg Glyptotek) un Dāņu konservācijas skolu (the Danish School of Conservation). Vairāk par konferenci.

Dalīties