16. novembrī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta darbinieku pilnsapulcē institūta direktors Gvido Straube sveica kolēģus – jaunos doktora grāda ieguvējus un vadošos pētniekus, kā arī ilggadējos instītūta darbiniekus – šī gada jubilārus. Sveicam un lepojamies ar LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem!

Dalīties