2023. gada 1.–2. decembrī Valmieras muzejā norisināsies starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX”, kuru rīko LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras Muzejs sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu.  

Konferencē piedalīsies studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas un Francijas. Konferences dalībnieku pētnieciskās intereses ietver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos: arheoloģija un aizvēsture; viduslaiku vēsture, Jaunie laiki (16.–19. gs. vēsture – politika, kultūra, sabiedrība, etnogrāfija u. c.); 20. un 21. gadsimta vēsture (politika, kultūra, sabiedrība, saimniecība u. c.); mākslas vēsture u. c. 

Konferences programma.

Tēžu krājums.

Dalīties