Oktobrī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts ar LKKF atbalstu īsteno projektu “Publisko lekciju cikls “Latvija-Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti”, pirmās lekcijas tiks nolasītas 12.10.2023. Lekcijas lasīs LVI direktors Gvido Straube, zinātniskā asistente Tatjana Bogdanoviča un LU VFF asoc. profesors Andris Levāns. Lekcijas tiks ierakstītas un publicētas LU YouTube kanālā.

Dalīties