Izsludināts konkurss uz akadēmiskā personāla amatu vietām vēsturē un arheoloģijā: uz vienu vadošā pētnieka amata vietu un vienu pētnieka amata vietu.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši „Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām pretendenti/-es var iepazīties LU vakanču sadaļā.

Pieteikties iespējams līdz 2023. gada 18. oktobrim. Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 126 vai 127. telpā, Rīgā, LV 1586 vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniski LU portālā.

Dalīties