Apsveicam LU Latvijas vēstures institūta pētnieku Viktoru Dāboliņu ar promocijas darba "The Rise of the Riga Schillings (1582–1621)” aizstāvēšanu!

Dalīties