2023. gada 12. septembrī plkst. 16.15 Tartu Universitātes Senāta zālē norisināsies LU Latvijas vēstures institūta pētnieka Viktora Dāboliņa promocijas darba "The Rise of the Riga Schillings (1582–1621)" aizstāvēšana.  

Darba vadītāji: asoc. prof. Enn Küng (Tartu) un dr. Ivar Leimus (Tallinā). Oponenti: Prof. Jürgen Heyde (Leipciga) un prof. Borys Paszkiewicz (Vroclava).

Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar promocijas darbu tiešsaistē.

Dalīties