Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstu LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedru no 25.06. līdz 04.07.2023. organizē Starptautisko zinātnisko vasaras skolu “Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā”, kas notiks Rīgā un Daugavpilī. Vasaras skolas laikā paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības par metodoloģiskajām pieejām avotu un historiogrāfijas pētniecībā, avotu un historiogrāfijas analīzes metodēm, avotu informatīvo potenciālu dažādu vēstures posmu pētniecībā. Skolas dalībnieki piedalīsies semināros LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Dalībai vasaras skolā pieteicās vairāk nekā 50 pētnieki un studenti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas, Ukrainas, Turcijas, Moldovas, Gruzijas, Uzbekistānas.

Vasaras skolas programma.

Dalīties