No 15. līdz 17. jūnijam LU Latvijas vēstures institūta pētnieki PhD Kristīne Beķere, Dr. hist. Daina Bleiere un Dr. hist. Uldis Neiburgs un zinātniskā asistente Aiga Bērziņa-Kite piedalīsies 15. Baltijas studiju konferencē Eiropā "Pagrieziena punkti: vērtības un pretrunīgā nākotne Baltijā" (Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics) Vītauta Dižā Universitātē Kauņā, Lietuvā.

K. Beķere referēs par tematu “Attempts to Achieve Radio Free Europe Broadcasts in the Latvian Language in the Context of Latvian Diaspora Political Activities”,  D. Bleiere (Valsts pētījumu programmas projekts "Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0003) uzstāsies ar ziņojumu “Latvians in Severomorsk in 1960: Spreading Pro-Independence Ideas while Doing Military Service in the Soviet Army”, bet U. Neiburgs (pēcdoktorantūras projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/738 “Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)” referēs par tematu “Resistance and collaboration in Latvia during the Second World War and post-war years: history, memory and politics”. A. Bērziņa-Kite sniegs ziņojumu "Bēgšana no cietuma: Latvijas cietumu administrācijas pieredze Neatkarības kara laikā 1919–1920" (Escaping the prison: Experience of Latvian Prison Administration during Latvian War of Independence 1919–1920).

Konferences programma.

 

Dalīties