Foto: A. Karlsone

Laikā no 7. līdz 10. jūnijam Brno (Čehijā) notika 16. starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress "Living Uncertainty" ("Dzīves nenoteiktība"). LU LVI kongresā pārstāvēja vadošās pētnieces Ilze Boldāne-Zeļenkova un Anete Karlsone.

I. Boldāne-Zeļenkova kopā ar kolēģiem Indreku Jētu (Jääts) un Vidu Savoniakaiti organizēja divu sesiju paneli (Hist 02) “Ethnology in Central and Eastren Europe before, during and after the Second World War” (Etnoloģija Centrālajā un Austrumeiropā pirms, pēc un Otrā pasaules kara laikā) un tā ietvaros nolasīja referātu “Ethnography and Soviet Everyday life in Fieldwork Diaries” (Etnogrāfija un padomju ikdienas dzīve lauka pētījumu dienasgrāmatās). A. Karlsone piedalījās panelī (Arch 04) “Crafting knowledge and creative material practices” (“Amatniecības zināšanu un radošo materiālu prakses”) un dalījās ar savām zināšanām prezentācijā “Dyeing with natural colorants: a research method and an ever-changing traditional skill” (“Krāsošana ar dabīgām krāsvielām: izpētes metode un pastāvīgi mainīga tradicionālā prasme”).

I. Boldāne-Zeļenkova un A. Karlsone SIEF kongresā Brno piedalījās LU projekta Nr. ZD2015/AZ85 “Latvijas teritorijas kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām” ietvaros, kā arī ar ERAF projekta "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte" S271-ESS270-ZF-N-015 (A. Karlsone) un ar Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda (I. Boldāne-Zeļenkova) finansiālu atbalstu.

Dalīties