Grāmatā raksturoti drošības un draudu faktoru mijiedarbība Latvijas teritorijā no akmens laikmeta līdz mūsu dienām. Visos vēstures periodos cilvēks ir sastapies ar draudiem, kurus izraisījuši gan paši cilvēki, gan daba. Drošības nodrošināšana bieži saprasta šauri – galvenokārt kā militārā drošība. Grāmatā pievērsta uzmanība arī citiem drošības aspektiem – ekonomiskajiem, politiskajiem, sociālajiem, ekoloģiskajiem. Latvijas teritorijā ir veidojušies un izzuduši dažādi valdījumi, tā atradusies dažādu lielvaru varā un to savstarpējo cīņu krustpunktā. Latviešu tauta izcīnīja, zaudēja un atguva savu valsti. Tā ir bagāta pieredze, kurai izsekots grāmatas 592 lappusēs.

Guntis Zemītis ielūdz uz grāmatas atvēršanu 2023. gada 18. maijā plkst. 15.00 Zinātņu akadēmijas Senāta zālē, 2. stāvā.

Dalīties