LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2023. gada 30. un 31. martā organizē sekciju “Konflikti un sadarbība vēsturē”

Konference notiks klātienē, Rīgā, norises vieta tiks precizēta.

Jebkura reģiona vēsture atspoguļo tajā dzīvojušo cilvēku dažādo uzskatu, vajadzību un tradīciju saskaršanos un mijiedarbību. Satiekoties nesamierināmi dažādiem viedokļiem, šī saskaršanās izpaužas konfliktu veidā. Līdzīgi uzskati un mērķi savukārt veicina risinājumu meklējumus sadrbības ceļā.

Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā konferencē LU Latvijas vēstures institūta rīkotajā sekcijā “Konflikti un sadarbība vēsturē” aicinām pievērsties indivīdu, cilvēku grupu, tautu un valstu savstarpējo attiecību dinamikai un tās ietekmei uz vēstures gaitu laika posmā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Aicinām konferences sekcijai pieteikt ziņojumus, kas pievēršas kādam no šiem jautājumiem :  

  • Konfliktiem pasaules vai tuvākā reģiona vēsturē, to gaitai, risināšanai un sekām;
  • Ideju, pasaules uzskatu, reliģisko priekšstatu un kultūru sadursmēm un savstarpējām ietekmēm;
  • Valstu, organizāciju vai cilvēku grupu sadarbības mēģinājumiem un veiksmīgas sadarbības gadījumiem vēsturē.

Ziņojumu pieteikšana konferencei līdz 15. februārim, aizpildot reģistrācijas formu online conferences.lu.lv/event/270/

 Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un saturu (ne vairāk kā 300 zīmju apjomā).  Par referātu pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 20. februārim.

Tiks publicēts konferences referātu tēžu krājums. Referentiem tēzes krājumam jāiesniedz līdz 2023. gada 6. martam. Apjoms – līdz 1 lpp.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā.

Dalīties