Klajā nācis zinātniskā izdevuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 32. laidiens

LU Akadēmiskajā apgādā iznācis LU Latvijas vēstures institūta zinātniskā izdevuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 32. sējums. Tajā publicēti seši oriģinālraksti, ko sagatavojuši vienpadsmit autori, kas pārstāv LU Latvijas vēstures institūtu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Tērvetes muzeju. Raksti aptver arheoloģijas, bioarheoloģijas un etnogrāfijas nozari, tie ir bagātīgi ilustrēti.  

Arheologu un bioarheologu pētījumos risinātas trīs tematiski un hronoloģiski atšķirīgas tēmas: Ikšķiles viduslaiku pils un ciema vietas importa keramikas veidi un to izcelsme, Ikšķiles saimnieciskā darbība un iesaiste tāltirdzniecībā ar Ziemeļeiropu; jaunatklātās liecības par zemgaļu apbedīšanas tradīcijām 11.–13.gs. un pārejas no inhumācijas uz kremāciju problēma; trepanācijas un to saistība ar indivīda iespējamo sociālo statusu dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā.

Etnogrāfu raksti veltīti Latvijas tekstiliju, rokdarbu un apģērba attīstības vēsturei. Materiāli no tamborēšanas paraugu jeb rakstraudžu grāmatām ir nozīmīgs izziņas avots ne tikai pētniekiem, bet arī ikvienam, kas vēlas apgūt šo rokdarbu tehniku. Rakstos par apģērbu pievērsta uzmanība latviešu zemnieku sieviešu apģērbam 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā ceturksnī un tā rekonstrukcijas iespējām, izmantojot gan rakstītos un ikonogrāfiskos avotus, kā arī praktiskās darbībās pārbaudītos novērojumus, apģērba izejmateriālu krāsojot ar dabas krāsvielām. 

“Arheoloģijā un etnogrāfijā” tiek publicēti zinātniskie raksti par Latvijas teritorijas un Baltijas jūras reģiona arheoloģiju, bioarheoloģiju un etnogrāfiju, tostarp arī starpdisciplināri pētījumi. Izdevums iznāk kopš 1957. gada, tam ir nozīmīga loma Latvijas arheoloģiskā mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanā.

“Arheoloģijas un etnogrāfijas” 32. laidiens izdots ar Latvijas Universitātes un Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

“Arheoloģijas un etnogrāfijas” 32. laidiena atvēršanas svētki notiks 11. janvārī plkst. 16.00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, 2. stāva konferenču zālē.

“Arheoloģijas un etnogrāfijas” 32. laidienu par izdevīgāko cenu var iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā Aspazijas bulvārī 5, 132. telpā pie tirdzniecības speciālistes Intas Sakalovskas (mob.: 29333919).

Dalīties