Grāmata ir turpinājums apkopojošā izdevuma “20. gadsimta Latvijas vēsture“ I un II sējumam. III sējums aptver divas okupācijas – Padomju Savienības īstenoto okupāciju 1940.–1941. gadā un nacistiskās Vācijas okupāciju 1941.–1944./45.gadā.

Grāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota PSRS 1940. gada 17. jūnijā īstenotās okupācijas sagatavošana un norise, neatkarīgās Latvijas politisko, valsts pārvaldes, militāro, sabiedrisko institūciju pakļaušana okupācijas varas mērķiem un iznīcināšana, Latvijas sovetizācijas politiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti, tās process kultūrā, izglītībā un zinātnē. Būtiska vieta atvēlēta pretošanās izpausmēm un organizācijām, kā arī Latvijas diplomātu centieniem nepieļaut inkorporācijas Padomju Savienības sastāvā starptautisku atzīšanu, kas turpinājās arī vācu okupācijas laikā. Otrajā daļā tiek aplūkota karadarbības gaita Latvijas teritorijā Vācijas-PSRS kara sākumā, kā arī tā noslēguma posmā 1944./45. gadā, kad Latvijas teritorijas atbrīvošana no nacistiskās okupācijas nozīmēja arī vienlaicīgu padomju okupācijas režīma atgriešanos. Grāmatas autori analizē vācu okupācijas varas attieksmi pret Latvijas valsts atjaunošanas centieniem, nacistu izveidoto pārvaldes sistēmu Latvijā, represīvo institūciju sistēmu, holokaustu un citas represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. Tiek sniegts ieskats latviešu nacionālās, poļu, ebreju, kā arī komunistiskās pretošanās organizācijās un formās. Svarīgs temats ir Latvijas iedzīvotāju dalība karā kā Vācijas, tā arī PSRS bruņoto spēku u. c. militāro vienību sastāvā.

Informāciju sagatavoja LU Latvijas institūta pētniece Dr. hist. Daina Bleiere.

Tuvākajā laikā grāmata būs pieejama tirgošanā LU Akadēmiskajā apgādā. Sagatavošanā ir arī “20. gadsimta Latvijas vēsture“ IV sējums. 

Dalīties