9. novembrī plkst. 10.00 LU Akadēmiskās bibliotēkas 2. stāva zālē, Rūpniecības ielā 10 plānota LU LVI darbinieku pilnsapulce. Pēc tās notiks Zinātnieku pilnsapulce.

Darbinieku pilnsapulces darba kārtība
1. Par aktualitātēm LU LVI (G. Straube) 
2. Par LVI finanšu situāciju (I. Briede) 
3. Par LU LVI Zinātniskās padomes darbu (I. Boldāne-Zeļenkova) 
4. Par LU LVI ārējo komunikāciju (G. I. Bikše) 
5. Dažādi


Zinātnieku pilnsapulces darba kārtība
1. Par Zinātniskās padomes locekļa vēlēšanām uz esošās Zinātniskās padomes pilnvaru laiku
2. Dažādi

Dalīties