MK Atzinības raksts. Foto no mk.gov.lv

18. oktobrī Ministru kabinets lēma par Atzinības rakstu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu zinātnes, izglītības, kultūras un citās jomās. Atzinības raksts piešķirts Latvijas vēstures institūta vadošajam pētniekam, profesoram Ērikam Jēkabsonam par nozīmīgu ieguldījumu Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecībā un institūta pētniecei Aijai Jansonei par nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Sveicam un lepojamies!

Papildu informācija par Ministru kabineta apbalvojumiem.

Dalīties