No 20. līdz 22. oktobrim "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" atbildīgā redaktore Dr. hist. Eva Eihmane piedalās Ščecinas Universitātes (Polija) Starptautiskā starpdisciplināro pētījumu centra (International Centre for Interdisciplinary Studies, University of Szczecin) rīkotā starptautiskā konferencē par bīskapiem Baltijā no 12. līdz 16. gs. (Bishops in the 12th–16th Century Baltic Zone. Between Ministry and Desire for Power). E. Eihmane referēs par Rīgas arhibīskapa Johannesa Ambundi episkopātu (Doomed to Perpetual Struggle?: Relations between Archbishop of Riga Johannes Ambundi (1418–1424) and the Teutonic Order). Papildu informācija par konferenci.

 

Dalīties