Padziļināti aplūkojot Kaspara Aleksandra Irbes dienasgrāmatu kā avotu homoseksualitātes vēstures izpētē, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece un projekta "Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954–1991" vadītāja Dr. hist. Ineta Lipša projekta iervaros 1. oktobrī piedalīsies konferencē Berlīnē, Vācijā.

Papildu informācija par konferenci.

Dalīties